2007/6/18(Mon)`6/23(Sat)

Y |ԓW|@2007
( G / “W )
iuzo iwsaki's "Flower" Exhibition 2007
(oil painting / solo)